Započali jsme s vypouštěním matek z izolátorů Chmary a vše šlape, jak má 😊😀